ROUNDUP® КЛАСИК ПРО: НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ СРЕЩУ САМОСЕВКИ НА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА В СРАВНЕНИЕ С ГЕНЕРИЧНИТЕ ПРОДУКТИ С АМИН ОТ ЛОЙ

Известно е, че Министерството на Земеделието и Развитието на Селските Райони е изтеглило всички продукти за растителна защита на основата на глифозат, съдържащи полиетоксилиран амин от лой като съставка на формулировката.

Това решение е следствие от Регламента за Прилагане на Европейската комисия (ЕС) №. 2016/1313 от 1 август 2016 г., в която се посочва в Член 1, че „Държавите-Членки трябва да гарантират, че продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, не съдържат коформуланта РОЕ-лой амин (CAS № 61791-26-2).“

След оттеглянето му, амина от лой бе заменен в Европейския съюз от три основни адювантни групи: алкилфосфат естер (АФЕ), алкилполигликозид (АПГ) и алкилбетаин (Бетаин).

В сравнение със стария лой амин, тези бустери се различават значително по отношение на ефикасността на контрола на плевелите. Ситуацията, при която всички генерични средства действаха по много подобен начин (в зависимост от количеството на бустер в състава), сега е част от миналото. Понастоящем продуктите се различават както по отношение на типа адювант, така и по отношение на количеството му. Тези разлики имат значително въздействие върху резултатите при контрола на плевелите.

За да обясни ясно разликите в ефективността на новите бустери за потребителите, Монсанто реши да проведе безпристрастно тестване на ефективността. Независима компания за изследвания е наета да проведе професионален експеримент при полеви условия.

За целите на експеримента, 9 формулировки, налични в ЕС, включително Полша, бяха сравнени с Roundup Classic Pro, с 6 продукта на базата на алкилфосфатни естери (АФЕ), 2 продукта на базата на алкилбетаин (Бетаин) и 1 продукт на базата на алкилполигликозид (АПГ). Всички продукти са без ПОЕ-лойамин, с различни нива на концентрация на глифозат под формата на IPA сол (360 гр/Л - 490 гр/Л). Продуктът на Монсанто е единственият продукт на основата на калиева сол.

Ефективността на продуктите беше тествана върху рапица, засята с доброволци, с много равномерно покритие на полето. Пръскането бе извършено на 11 септември на 4-та фаза на листата, когато растенията са с височина 15-20 см. Една и съща доза бе използвана за всички формулировки, т.е. 540 гр. глифозат в 200 л/хектар вода.

За да се гарантира обективността на оценките, изследователите решиха да използват вегетационния индекс (NDVI), определен от мултиспектрална камера, поддържана от дрон.

NDVI определя здравето на растенията чрез измерване на отражението на червената и близката инфрачервена светлина. На практика това означава, че колкото повече червено има, толкова по-ефективен е продуктът.

 

 

В приложените снимки можете да видите разликите в ефективността на тестваните продукти, заснети със стандартна камера (изображение видимо за човешкото око) и мултиспектрална камера (цифрово изображение, преобразувано в NDVI).

 

Средно NDVI за всички продукти след 32 дни от прилагането

 

 

32 дни след третирането, се забелязват значителни разлики в ефективността на всяка формулировка. Както можете да видите, Roundup Classic Pro е най-ефективната.

Това потвърждава четирите десетилетия опит на Монсанто в разработването на висококачествени формулировки на основата на глифозат. Започвайки с въвеждането на технологията Transorb®, Монсанто постоянно подобрява последващите поколения от своите продукти.

Продуктите от семейство Roundup не само осигуряват високо ефективен контрол на плевелите, но и предлагат ново качество на употребата на глифозат: отлична производителност дори при неблагоприятни метеорологични условия в температурен диапазон от 0°C до 30°C; кратък интервал между пръскане и култивиране; един час между прилагане и дъжд без да се отразява на ефективността; лесен за използване; капчици с по-малка тенденция за отклонение; много възможности за приложение с широк спектър и лекота на безопасна употреба.

Надяваме се, че разбирането за настоящата ситуация на пазара на глифозат ще ви позволи съзнателно да изберете най-ефективното решение и да осигурите оптимално използване на инвестираните средства.

 

Roundup® it’s only one

Roundup® е регистрирана търговска марка на Monsanto Technology LLC

Използвайте хербициди безопасно. Винаги четете етикета и информацията за продуктите преди употреба